(TTV) Tuyên Quang thực hiện mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm
Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chuẩn mới bình quân 3%/năm. Và chỉ sau 2 năm rưỡi thực hiện mục tiêu này, Tuyên Quang đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điều kiện kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng vùng nông thôn đã được cải thiện, đặc biệt là ở những vùng đặc biệt khó khăn. Các hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, đời sống người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.
(TTV) Nghiệm thu dự án phát triển và xây dựng nhãn hiệu tập thể giống hồng ngâm Xuân Vân
Sáng ngày 19/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ nghiên cứu, tuyển chọn, phát triển và xây dựng nhãn hiệu tập thể giống hồng ngâm Xuân Vân, huyện Yên Sơn.
(TTV) Tuyên Quang thực hiện mục tiêu thu hút 1,7 triệu khách du lịch
Mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra đến năm 2020 Tuyên Quang sẽ thu hút 1,7 triệu khách du lịch. Tuy nhiên chỉ sau hai năm rưỡi thực hiện, chỉ tiêu này đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Độc đáo siêu thị với đồ vật toàn làm bằng vải nỉ
Thoạt nhìn bạn sẽ thấy như một siêu thị thông thường nhưng nếu để ý kỹ một chút, bạn sẽ thấy các món đồ được trưng bày ở đây đều là những tác phẩm nghệ thuật bằng vải nỉ.
Tin qua ảnh

Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá